Sunday, April 11, 2010

Book 1 "Ikaanim na Yugto Links

Ang tagubilin ng barya ay nasunod

o ang katorpehan???

Book 1 "Ikaanim na Yugto"

Part 1: Prologue
>> ()>

Part 2: Boredom
>> {-} >

Part 3: Pre-mature
>> [oo] >

Part 4: Arrogance
(o) >

Part 5: Disturb
000

Part 6: Denial
o1o
+++++++++++++++++++++++

BOOK 2

Soon

1st Part "Debut

Very very very...

Soon


No comments:

Inflagrante de licto